For at vi skal kunne håndtere din henvendelse på best mulig måte ønsker vi å lagre din kontaktinformasjon (navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer).
  Kontaktinformasjonen vil bli lagret digitalt og vil kun bli benyttet av personer som har tilknytning til saken.
  Kontaktinformasjonen vil kun bli lagret hos oss under behandlingen av din henvendelse. Når saken er avsluttet, slettes informasjonen.
  Det er frivillig om du ønsker å oppgi din kontaktinformasjon, men vi behøver den for å kunne sluttføre din henvendelse.
  Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke.
  Du har også krav på å få tilgang til din kontaktinformasjon, endre den samt begrense eller ha innvendinger mot behandlingen av den.
  Jeg samtykker til at One-Shot Norge AS kan lagre min kontaktinformasjon (navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer) slik at de kan håndtere min henvendelse på best mulig måte.
  For mer informasjon, trykk her eller kontakt oss på salg@one-shot.no eller på tlf.+47 91 00 63 77.

   For at vi skal kunne håndtere din henvendelse på best mulig måte ønsker vi å lagre din kontaktinformasjon (navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer).
   Kontaktinformasjonen vil bli lagret digitalt og vil kun bli benyttet av personer som har tilknytning til saken.
   Kontaktinformasjonen vil kun bli lagret hos oss under behandlingen av din henvendelse. Når saken er avsluttet, slettes informasjonen.
   Det er frivillig om du ønsker å oppgi din kontaktinformasjon, men vi behøver den for å kunne sluttføre din henvendelse.
   Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke.
   Du har også krav på å få tilgang til din kontaktinformasjon, endre den samt begrense eller ha innvendinger mot behandlingen av den.
   Jeg samtykker til at One-Shot Norge AS kan lagre min kontaktinformasjon (navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer) slik at de kan håndtere min henvendelse på best mulig måte.
   For mer informasjon, trykk her eller kontakt oss på salg@one-shot.no eller på tlf.+47 91 00 63 77.

   One-Shot Norge AS

   91 00 63 77

   salg@one-shot.no

   Ida Meeg Nilsen

   Salgs- og markedskoordinator

   41 25 53 40

   ida@one-shot.no

   Geir Thorsen

   Salgssjef

   98 29 91 04

   geir@one-shot.no

   Bjørn Vidar Holtung

   Daglig leder

   99 23 29 55

   bjorn-vidar@one-shot.no